Anunțuri

ASOCIAŢIA CENTRUL ROMÂN PENTRU EDUCAȚIE ARTISTICĂ ȘI SOCIALĂ – CREAS, reprezentată legal prin Victor Bucur având funcția de Președinte, solicită oferta pentru realizarea următoarelor elemente de recuzită necesare realizării spectacolului “Musical” conform schițelor și datelor tehnice descrise mai jos. Spectacolul este produs în cadrul proiectului “Teatru pentru toți”, implementat de Asociația Centrul Român pentru Educație Artistică și Socială în cadrul apelului I/AFCN Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială / Componenta C11 – Turismșicultură / I5. Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural.

Publicat pe 10.10.2023

ASOCIAŢIA CENTRUL ROMÂN PENTRU EDUCAȚIE ARTISTICĂ ȘI SOCIALĂ – CREAS, reprezentată legal prin Victor Bucur având funcția de Președinte, solicită oferta pentru realizarea următoarelor elemente de costum necesare realizării spectacolului “Musical” conform listei descrise mai jos. Spectacolul este produs în cadrul proiectului “Teatru pentru toți”, implementat de Asociația Centrul Român pentru Educație Artistică și Socială în cadrul apelului I/AFCN Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială / Componenta C11 – Turism și cultură / I5.
Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural.
1 rochie mireasă
1 costum mire
10 rochii personaje

 

Publicat pe 10.10.2023

ASOCIAŢIA CENTRUL ROMÂN PENTRU EDUCAȚIE ARTISTICĂ ȘI SOCIALĂ – CREAS, reprezentată legal prin Victor Bucur având funcția de Președinte,solicită oferta pentrurealizareaurmătoarelor elemente de decor necesare realizării spectacolului “Musical” conform schițelor și datelor tehnice descrise mai jos. Spectacolul este produs în cadrul proiectului “Teatru pentru toți”, implementat de Asociația Centrul Român pentru Educație Artistică și Socială în cadrul apelului I/AFCN Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială / Componenta C11 – Turism și cultură / I5. Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural.