Teatrul în Educație 

Workshop intensiv de tehnici actoricești pentru formatori

Workshopul se adresează formatorilor și are ca scop îmbunătățirea performanței pedagogice în actul educațional. Formatorii (educatori, învățători, profesori) vor dobândi, la finalul celor două zile de workshop, următoarele competențe și deprinderi:

  1. Dezvoltarea observației, a atenției, a imaginației creatoare, a spontaneității, memoriei prin antrenarea simțurilor și interiorului sensibil;
  2. Explorarea potențialului de vulnerabilitate prin exerciții specifice, actoricești;
  3. Antrenarea aparatului verbo-vocal și fizic în exerciții de improvizație, respirație, dicție și pronunție pentru susținerea unei prezentări publice;
  4. Dezvoltarea capacității de a susține un dialog prin demontarea și remontarea conflictului (scenic);
  5. Dezvoltarea deprinderii de a funcționa într-un grup prin exersarea jocului (actoricesc) și formarea capacității de a evalua o situație dată.

Toate exercițiile sunt practice, se bazează pe joc și improvizație. Scopul final este dezvoltarea capacității de a lucra în echipă. Se lucrează individual în colectiv, direcție de bază în educație.

Toate exercițiile propuse vor fi parcurse de formatori; la finalul sesiunii de workshopuri, aceștia vor beneficia de un suport de curs adaptat nevoilor disciplinei în care au expertiză și vor avea o bază serioasă, pe mai departe, în lucrul cu elevii.

 

Teatrul în educație nu înseamnă a forma actori, ci a forma viitorii adulți, capabili să funcționeze în social, exprimându-și personalitatea și punctul de vedere cu încredere, conștient, angajat. Cunoașterea și aplicarea jocului (actoricesc) în procesul educativ îmbunătățește performanța școlară, formează personalități, dezvoltă încrederea de sine și îi învață pe copii și tineri respectul pentru munca lor și pentru munca celorlalți. Pentru formatori, aplicarea jocului (actoricesc) și a tehnicilor teatrale în procesul educațional conduce spre descoperirea unor direcții mereu noi în abordarea disciplinelor în care au expertiză, rezultatul fiind o clasă în care se face educație în armonie.

 

Lect.univ.dr. Dana Rotaru, UNATC București

Atelier “Teatru in educație” în cadrul proiectului “Pinocchio merge la școală”

Imagini de la ”Cursuri pentru copii”

Trailer curs în cadrul proiectului ”Pinocchio merge la școală”